Thịt đỏ hay thịt trắng tốt cho sức khỏe hơn?

Hiện nay, trên thị trường chia làm hai loại thịt chính là thịt trắng và...